2 محصول
فیلتر محصولات
تکنیکال
مشخصات الکتریکی
مشخصات فیزیکی
مشخصات ارتباط سریال
مشخصات ارتباط فیلدباس
مبدل USB به RS485 غیرایزوله PM-US02
مبدل USB به RS485 غیرایزوله PM-US02

مبدل USB به RS485 غیرایزوله PM-US02

بدون نیاز به منبع تغذیه مجزا (تغذیه از طریق USB)

مدار الکتریکی 485 تا ±10KV ESD

نرخ ارسال و دریافت داده تا 2Mbps

دارای ترمینال پیچی برای RS485

 دارای نمایشگر LED برای ارسال ، دریافت و تغذیه

مشاهده جزئیات
مبدل USB به RS485 ایزوله PM-US01
مبدل USB به RS485 ایزوله PM-US01

مبدل USB به RS485 ایزوله PM-US01

بدون نیاز به منبع تغذیه مجزا (تغذیه از طریق USB)

مدار الکتریکی ایزوله بین USB و باس 485 تا ±15KV ESD

نرخ ارسال و دریافت داده تا 3Mbps

دارای ترمینال پیچی برای RS485

دارای نمایشگر LED برای ارسال ، دریافت و تغذیه

مشاهده جزئیات