صفحه نخست مقالات تفاوت-لودسل-4-سیم-و-6-سیم
تفاوت لودسل 4 سیم و 6 سیم

تفاوت لودسل 4 سیم و 6 سیم

لودسل ها بسته مدل دارای ۴ یا ۶ سیم همراه با سیم شیلد هستند. انواع ۶ سیم علاوه بر ترمینالهای تغذیه + ، تغذیه – ، سیگنال+ و سیگنال – (Ext+ , Ext- , Sig+ , Sig-) دارای دو سیم دیگر سنس + و سنس – (Sen+ , Sen-) یا مرجع+ و مرجع- نیز هستند.
مقاومت سیم های الکتریکی به عواملی مانند دما و طول وابسته هستند. با توجه به این موضوع می توان گفت تغییرات دما و طول می تواند باعث تغییرات افت ولتاژ روی سیم شود، که سیستم ۶ سیم امکان جبران این تغییرات را فراهم می کند.

لودسل های ۴ سیم به تغییرات حرارتی وابسته هستند و با طول کابل استاندارد کالیبره می شوند. به همین دلیل توصیه می شود طول کابل لودسل های ۴ سیم را کوتاه نکنید؛ در مورد سیستم های توزین، نمایشگر و ترانسمیترهای دارای ورودی ۶ سیم و جانکشن باکس توصیه می شود از لودسل های ۶ سیم استفاده شود تا افت ولتاژ روی کابل بین نمایشگر و جانکشن باکس جبران شود.
اگر از نمایشگر وزن یا ترانسمیتر وزن با قابلیت ۴ سیم استفاده می کنید، پیشنهاد می شود از کابل شیلد دار وبا سطح مقطع مناسب (حداقل ۱م م) استفاده کنید، تا افت ولتاژ به کمترین میزان خود برسد.
درصورت استفاده از لودسل ۶ سیمه نیازی به رعایت این موارد نیست.
سیمهای سنس یا مرجع به ترمینالهای سنس (Sen+ و Sen-) نمایشگر وصل می شوند و با اندازه گیری ولتاژ واقعی که به لودسل میرسد باعث افزایش دقت محاسبات وزن می شود.
به همین دلیل استفاده از لودسل های ۶ سیم به ۴ سیم ارجحیت دارد. و همچنین با افزایش یا کاهش طول سیم، دقت لودسل تغییری نمی کند.

ضمن قدردانی از حسن انتخاب شما، باعث افتخار است تا با ارائه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده خود، ما را در راستای دستیابی به هدف اصلی‌مان که جلب رضایت شما کاربران عزیز است یاری نمایید.